Bán rượu vang tại hà nội Paula Wines

Vô địch giải golf Viet- Han

Champion of 2013 Hanoi Golf Club and Single Handicap Competition Viet – Han, Mr. Kwon Huk Ki (handicap 5) and Mr. Song Jae Won (handicap 8), Mr. Lee King Hahn (handicap 12) cheer up the best score -2.

Vô địch giải golf Viet- Han cho các single handicap golfers tại Hanoi Golf Club 2013, Mr. Kwon Huk Ki (handicap 5) and Mr. Song Jae Won (handicap 8), Mr. Lee King Hahn (handicap 12) kỷ niệm best score (-2)

1 2 3